KQ XS Mega 6 45 - Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott trực tiếp hôm nay

Than đá xuất lậu dấu dưới gỗ dăm: Không đủ cơ sở xử lý hình sự

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện các bao chứa than đá xuất lậu dưới lớp gỗ dăm. Ảnh: HQ.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện các bao chứa than đá xuất lậu dưới lớp gỗ dăm. Ảnh: HQ.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện các bao chứa than đá xuất lậu dưới lớp gỗ dăm. Ảnh: HQ.
Lên top